ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ RECENZÍ

ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ RECENZÍ

V souvislosti s novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dne 6. ledna 2023, máme zákonnou povinnost Vás informovat, jakým způsobem společnost KS design s.r.o., IČO: 07135173, se sídlem U Třetí baterie 1955/9, Břevnov, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295203, ověřuje recenze na své webové stránce https://simonakyselkova.cz/ (dále jen „E-shop).

Recenze čerpáme jednak přímo z hodnocení, které nám zákazníci zašlou po doručení objednávky/ absolvování kurzu na naši emailovou adresu, prostřednictvím formuláře na našem E-shopu, nebo které nám předají osobně v místě kurzu. 

Dále zveřejňujeme recenze našich zákazníků ze sociální sítě facebook.com, konkrétně z našeho uživatelského profilu Simona Kyselková – prémiové produkty z kůže v sekci „recenze“, na adrese: https://www.facebook.com/simonakyselkova/reviews.

Kromě těchto recenzí zveřejňujeme na našem E-shopu také recenze, které naši zákazníci uveřejnili na webových stránkách třetích stran.

Recenze zveřejněné na E-shopu jsou získány z těchto webových stránek:

Na našem E-shopu zveřejňujeme pouze ověřené recenze. Za ověřenou recenzi považujeme takovou recenzi, kterou jsme na základě zveřejněných údajů, např. jména zákazníka, emailové adresy zákazníka, data uskutečnění kurzu, fotografie výrobku vyrobeného zákazníkem na kurzu apod., schopni bezpečně spojit s konkrétním zákazníkem.